Trädgårdstranbär från Amerika

Det finns fyra typer av tranbär som växer i våtmarker i hela norra halvklotets skog och tundra. Dessa är understora buskar med tunna trådliknande grenar täckta med små vintergröna blad. Tranbärskott sprids vanligtvis över mossan och är osynliga på avstånd. Därför verkar det under mognaden av bären att mossan är ströad med röda bollar från ingenstans.

Att samla tranbär är ett ganska tråkigt företag, och vi kan säkert säga att någon man är överväldigande. Endast kvinnor med sitt enorma lager av tålamod kan göra ett så noggrant jobb. Men i den ryska norden, i gamla tider, uppfann de speciella kammar för att samla tranbär. Med deras hjälp kammar samlaren bokstavligen träsket och tar bort sina dyrbara gåvor från naturen.

Men i USA förväntade de sig inte nåd från naturen. I två århundraden har amerikanerna odlat tranbär som en trädgårdsväxt. I Amerika har cirka 200 sorter av stora fruktade tranbär skapats. Det motiverar sitt namn helt, eftersom det har stora bär i körsbärsstorlek och ger ganska bra avkastning - cirka 11 ton per hektar. I USA ockuperas 11 tusen hektar mark av tranbär. De utvecklade till och med en mekaniserad teknik för att odla denna bär.

Kanada tar 2: a plats i världen i tranbärskörd, som man kan förvänta sig. Vi släpar som alltid efter, även om det nyligen i vårt land har gjorts försök att odla tranbär på plantager. De första sådana plantagerna har redan etablerats i Karelen och Kostroma-regionen.