Sommar morot vård

Unga morötter växter under den första perioden efter spiring utvecklas mycket långsamt och vid den här tiden överväldigas de lätt av ogräs. En sådan långsam utveckling av växter beror på det faktum att benslotten vid denna tid växer kraftigt, vars utveckling överträffar lövutvecklingen. Först växer den i längd och en månad efter uppkomsten av skott börjar den tjockna. Därför är det tillrådligt att inte vattna dem inom en vecka efter uppkomsten av plantor för att låta rötterna gå så djupt som möjligt i jorden.

Det första sanna bladet bildas 10-12 dagar efter groning. Så att ogräs inte stör unga plantor, måste grödor rensas efter att det första sanna bladet har uppstått. Detta måste göras mycket noggrant för att inte dra ut lösa skott med gräset.

Efter ytterligare 8-10 dagar, när det andra riktiga bladet dyker upp, upprepas ogräs och några dagar senare, när det tredje riktiga bladet börjar dyka ut, tunnas morötterna ut och lämnar 2-2,5 cm mellan varandra. Det är starkt tillrådligt att vattna det innan trädgården gallras för att göra det lättare att ta bort överflödiga växter. Det är nödvändigt att dra ut dem uppåt för att inte skada intilliggande rot ...