Kategori: KONST - Botaniska utflykter

Rot, stam, blad

Rot, stam, blad

Lektionen är avsedd för elever i årskurs 6-7. Denna lektion kan antingen vara en konsolidering av ett redan godkänt ämne eller tvärtom en introduktion till ämnet.Lektionen består av två delar: teoretisk (45 min.) Och praktisk (45 min.).Den teoretiska delen innehåller information om morfologi och anatomi av rot, stam och blad.